Alles over de JgzApp! Download deze nu:
Afspraak maken
Overzicht
Hulp nodig?
Heb je een vraag?
Klik hier
Hulp nodig?
Sluit
Vorige stap
Dank voor uw vraag!

We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Sluit
Vorige pagina
Er op tijd bij zijn

Taalontwikkeling

Leren praten én begrijpen wat anderen zeggen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind.

Ongeveer 1 op de 20 peuters en kleuters in Nederland heeft hier moeite mee. Die achterstand kan ervoor zorgen dat een kind later op school niet goed mee komt of dat het de omgang met anderen in de weg staat. Ook kan dit het uiten van emoties voor een kind lastiger maken. Gelukkig kunnen we hier iets aan doen: als we een stoornis in de taalontwikkeling op tijd ontdekken en behandelen, kunnen we eventuele moeilijkheden in de toekomst voorkomen of verminderen.

Taaltest
Tijdens elk consult besteden we aandacht aan de taalontwikkeling, zelfs al bij de allerkleinsten. Hoewel een kind in het eerste levensjaar nog niet verstaanbaar kan praten, kan hij al wél communiceren. Op zes momenten binnen het eerste jaar controleert de jeugdarts of de JGZ-verpleegkundige daarom of de communicatie zich voldoende ontwikkelt. Rond de 18 maanden kijken we of je kind al een paar woordjes zegt en vanaf 2 jaar testen we het praten: zegt je kind al voldoende woorden en begrijpt hij wat we zeggen? Bij 3 jaar kijken we opnieuw of de taal voldoende is voor de leeftijd. Als de taalontwikkeling van jouw kind achterblijft, bespreekt de jeugdarts met jou de mogelijkheden om je kind zo goed mogelijk verder te helpen.

Samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf
In de kring zitten, samen zingen, spelen, een verhaaltje voorlezen, een hapje eten… Het zijn allemaal vaste activiteiten op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Zo leert je kind vanzelf heel veel: taal, bewegen, omgaan met regels en met andere kinderen.
Wij werken samen met de meeste peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, zodat we samen met jou de ontwikkeling van je kind kunnen volgen en kunnen samenwerken als er vragen of zorgen zijn.

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)
Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken met speciale speel- en leerprogramma’s. In deze programma’s is extra aandacht voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers hebben een speciale training gevolgd om de ontwikkeling van je kind goed te begeleiden en stimuleren. Vanaf 11 maanden kunnen we samen kijken of VVE iets voor jou en je kind is. Als je kind voldoet aan de criteria  die de gemeente heeft gesteld, dan kunnen we in overleg met jou een VVE indicatie geven, zodat je kind naar een VVE- peuterspeelzaal van jouw keuze kan gaan.

 

Vorige pagina