Vragen over de mazelen of kinkhoest? Hier kun je meer lezen! Mazelen en Kinkhoest
Afspraak maken
Overzicht
Hulp nodig?
Heb je een vraag?
Klik hier
Hulp nodig?
Sluit

  Vorige stap

  Dank voor uw vraag!

  We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  Sluit
  Vorige pagina
  JgzApp

  Digitaal Dossier

  Wij werken met een digitaal dossier van elk kind waarin alle gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van een kind van 0 tot 4 worden genoteerd.

  Het dossier wordt digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) genoemd en is verplicht volgens de wet WPG. Het DD JGZ is een medisch dossier. Alleen professionals van de JGZ hebben toegang tot het DD JGZ. Een JGZ-professional mag alleen een DD JGZ inzien en informatie in een DD JGZ noteren van kinderen waar deze JGZ-professional bij betrokken is. Ieder DD JGZ bevat een logboek waarin is terug te zien welke JGZ-professional het DD JGZ heeft ingezien en wat deze JGZ-professional heeft genoteerd / heeft gedaan.

  In het dossier staan alle gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Zo wordt bijvoorbeeld de lengte van het kind door de jaren heen vermeld, maar worden ook de ontwikkeling van verschillende  vaardigheden van het kind bijgehouden en adviezen en afspraken die worden gemaakt. Onze JGZ professionals delen met ouders de informatie die in het dossier wordt gezet. Ouders van het kind mogen het dossier inzien. De ouders mogen ook correctie, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens vragen. Het dossier is door ouders ook op te vragen. Dit kan via de JgzApp op het Serviceportaal.

  Voor overdracht van (informatie uit) het dossier is ook altijd toestemming van de ouders noodzakelijk. Als het gezin verhuisd wordt het DD JGZ verstuurd naar desbetreffende JGZ organisatie. Met 4 jaar wordt het dossier overgedragen aan de GGD Kennemerland, die voor kinderen van 4 tot 23 jaar de gezondheidszorg overneemt.

  De dossiers worden 20 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers vernietigd.

  Uitleg toegang digitaal dossier

  Privacy

  Alles wat ouders met ons bespreken valt onder de geheimhoudingsplicht. De informatie die nodig is om goede zorg aan jouw kind te kunnen geven, wordt bijgehouden in een dossier (ofwel het Digitaal Dossier). Bijvoorbeeld informatie over de gezondheid en ontwikkeling van je kind, over ziekten en eventuele problemen. Wij werken volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dit betekent dat buitenstaanders de informatie over jouw kind niet kunnen bekijken en deze niet zonder jouw toestemming wordt doorgegeven aan derden.

  Toegang tot het dossier

  Het dossier van jouw kind is goed beveiligd. Alleen onze medewerkers van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland hebben toegang tot de dossiers. Het team waar jouw kind in zorg is kan regulier in het dossier. De JGZ medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorg voor uw kind hebben toegang tot het digitale dossier van uw kind. Deze medewerkers vormen het consultatiebureau-team; een jeugdarts, JGZ-verpleegkundige en een CB-assistente. Bij dit team is jouw kind “in zorg”.

  De jeugdarts waarbij jouw kind in zorg is, is dossiereigenaar en bepaalt of en wanneer andere medewerkers binnen onze organisatie toegang tot het dossier moeten hebben. Bijvoorbeeld de JGZ-verpleegkundige die beeldcoach is en waarmee je een afspraak hebt voor opvoedingsondersteuning, of de orthopedagoog waarmee in overleg met jou een observatie van jouw kind is afgesproken. De jeugdarts voegt deze medewerker dan toe aan het team dat reguliere toegang heeft.

  Andere medewerkers kunnen tijdelijk toegang krijgen. Wie er in het dossier kijkt en waarom kun je zien in de JgzApp. Als medewerkers buiten het reguliere team in het dossier van je kind kijken, moeten zij hierbij altijd de reden vermelden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een collega ziek of op vakantie is en zij de zorg tijdelijk overnemen. Zodra het niet meer nodig is om de zorg over te nemen, vervalt voor de vervanger de toegang tot het dossier. Het kan een manager of stafmedewerker zijn, naar aanleiding van een klacht die is ingediend.  Of een administratief medewerker omdat uw afspraak verzet moet worden.

  Wat verder nog goed is om te weten

  De JgzApp geeft toegang tot (gedeelten) van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg. Het digitale dossier is een medisch dossier en toegang valt binnen de wettelijk kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast voldoet JGZ Kennemerland aan de Regels met betrekking tot een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) en NEN 7510 (norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector).

  JgzApp slaat geen informatie uit het digitale dossier van uw kind op uw telefoon of in andere systemen op; als gegevens gecached worden, dan gebeurt dit alleen gedurende een sessie.

  Om via de app toegang te krijgen tot gegevens uit het digitaal dossier wordt gebruik gemaakt van twee factor authenticatie: de ouder moet iets hebben (de telefoon) en iets weten (de vijf-cijferige pincode) om toegang te krijgen. Indien de ouder niet bekend is bij de JGZ-medewerker dan wordt bij de initiële aanmelding gevraagd naar een identiteitsbewijs (legitimatie, Wettelijk Identificatie Document). Je kunt hier meer informatie lezen over de gebruikersvoorwaarden van de JgzApp.

   

  Vorige pagina