Afspraak maken
Overzicht
Hulp nodig?
Heb je een vraag?
Klik hier
Hulp nodig?
Sluit

  Vorige stap

  Dank voor uw vraag!

  We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  Sluit
  Vorige pagina
  Over ons

  Privacyreglement

  Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding over wat u met hen bespreekt. De gegevens die nodig zijn voor het verlenen van zorg, worden in het Digitaal Dossier JGZ opgenomen. Dit is medische informatie over gezondheid en ontwikkeling van uw kind en bijvoorbeeld ook over ziekten en psychosociale problemen.

  Deze gegevens worden geregistreerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders en dat we deze niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden.

  De JGZ medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorg voor uw kind hebben toegang tot het digitale dossier van uw kind (het consultatiebureau-team). De jeugdarts waarbij uw kind in zorg is, is dossiereigenaar en bepaalt welke andere medewerkers binnen de organisatie toegang hebben. Bijvoorbeeld de JGZ-verpleegkundige die beeldcoach is en waarmee u een afspraak heeft voor opvoedingsondersteuning, of de orthopedagoog waarmee in overleg met u een observatie van uw kind is afgesproken. Bij vakantie en ziekte van het vaste consultatiebureau-team treft u een waarnemend arts of verpleegkundige op het bureau. Deze medewerkers hebben tijdelijk toegang tot het dossier van uw kind.

  Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker toch in het dossier moet kijken, bijvoorbeeld een manager of een stafmedewerker wanneer er een klacht is ingediend. Of een administratief medewerker omdat uw afspraak verzet moet worden. Deze medewerkers moeten de reden waarom zij in het dossier kijken, aangeven. In de JgzApp wordt bijgehouden wie, wanneer en waarom deze toegang gebruikt.

  U heeft het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen en u kunt deze inzien en/of een afschrift krijgen. Dit kunt u aan de jeugdarts vragen of een schriftelijk verzoek indienen bij ons bedrijfsbureau.

  De gegevens uit de digitale dossiers kunnen (anoniem) worden gebruikt voor onderzoek.

  JGZ Kennemerland gaat uit van de Rechten van het Kind. Indien er zorgen of twijfels zijn over de omstandigheden waarin een kind zich bevindt, zal dit worden besproken met de ouders/verzorgers. De JGZ- medewerkers werken conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Vorige pagina